ECTTM_Banner

Prijs online consult

€ 35,– inclusief btw voor een online consult via Zoom, Mogelijk op dinsdag en woensdag van 15.00 – 18.00.

€ 25,– inclusief btw voor een mail-consult.

€ 36,– tot € 39,– per maand inclusief btw voor kruiden supplementen en herhalingsrecepten.